Malmö stad förlänger vårt ramavtal.

Malmö Stad utnyttjar sin option i pågående ramavtal med oss och förlänger det i ytterligare två år till 2012-10-31

Det är vi både glada och stolta över!