Ramavtal med Lomma kommun

Lomma kommun har nu tecknat ramavtal med oss. Avtalet löper i 2 år t o m 2012-12-15 med option på ytterligare1+1 år . Sedan tidigare har vi även ramavtal med Malmö Stad, Sjöbo kommun, Kävlinge kommun, AB Trelleborgshem och Regionfastigheter