Ramavtal med Akademiska Hus

Vi är glada över att vi har fått  ramavtal för konsultarbete åt Akademiska Hus Syd AB för 2012, med förlängningsoption till slutet av 2013. För Akademiska Hus har vi under förra året färdigprojekterat renoveringen av delar av E-huset på LTH i Lund, omfattande bl a  foajé, café, lässalar och bibliotek.