Parkens Förskola under uppförande

Parkens Förskola på Lugnet i Malmö håller på att färdigställas. Förskolan är, precis som namnet antyder, inpassad i en park inne i området. Byggnaden har en konstruktion av prefab betongelement och fasader i krämvit puts och tegel. Kulören på teglet är valt för att ansluta till den befintliga 70-talsbebyggelsen och putsen för att ljusa upp intrycket mot den lummiga parken.

Parkens Förskola Lugnet