Omvandling av industriområde i Malmö

Vid Sallerupsvägen i Malmö, i kvarteret Heliotropen 4 och 7 , arbetar vi med en detaljplaneändring från dagens industriområde till bostäder, centrumverksamhet och parkeringshus.
Vår uppdragsgivare är Lifra, som planerar bygga c:a 150 nya lägenheter. Till detta kommer centrumverksamhet i form av tandläkare, affärer, äldreboende mm, samt P-hus med 345 platser.

Visionsbild av kv Heliotropen 4 och 7, vy från Sallerupsvägen mot öster.