Ombyggnad av Rosengårdskolan färdig

Efter tre år är äntligen ombyggnaden av Rosengårdsskolan färdig. Personalen är i färd med att flytta in i den sista etappen och eleverna börjar på måndag.

Det som från början var tänkt som en mindre lokalanpassning med bla nya kapprum och fritidslokaler växte under projekteringen till ett ombyggnadsprojekt som kom att omfatta byte av golv pga fuktproblem, nya undertak pga brandskyddsmålning av takkonstruktion, nya fönster och fönsterdörrar mm. Man har även valt att komplettera byggnaden utvändigt med ståljalusier för att höja säkerheten.

Vi har i detta projekt gjort allt  från skisser till förfrågningshandlingar för generalentreprenad. Beställare var Stadsfastigheter i Malmö.

 

Rosengårdsskolan 1

Nya pentryinredningar i klassrum och kapprum.

Rosengårdsskolan 3

Nya fritidslokaler mitt i byggnaden har kompletterats med takljus. Mono har tagit fram den lösa inredningen.

Rosengårdsskolan 4

Det stora entrétorget har delats av med ett bibliotek