Nytt ramavtal med AB Landskronahem

Vi har nyligen skrivit på ett ramavtal med AB Landskronahem som löper fram till 2017. Företaget ägs av Landskrona stad och är Landskronas ledande bostadsföretag. Bolaget har cirka 4 000 lägenheter, vilket innebär ungefär 50 procent av hyresmarknaden i Landskrona och  förvaltar även cirka 160 kommersiella lokaler.