Nya skollokaler till Bladins

Den nya påbyggnaden av Bladins mot Pildammsparken är snart färdigställd. Ombyggnaden av den gamla 50-talsskolan (tidigare Kronborgsskolan) omfattar nya undervisningslokaler, utökat skolkök samt en ny idrottshall.

Formmässigt ansluter de tillkommande till den ursprungliga arkitekturen. Vi har i detta projekt ansvarat för utformning och gestaltning och vi har upprättat skisser och bygglovshandlingar.

Färdigprojektering är därefter utförd av ett annat arkitektkontor inom en totalentreprenad.