Nya Malmö latinskola

Rivningen av hörnbyggnaderna på tomten till Malmö latinskola kommer snart att dra igång, för att bereda plats för Nya Malmö latinskola. Projekteringen är i full gång och förfrågningsunderlaget kommer att skickas ut innan jul.

Skolan ska vara  ett nytt kreativt centrum med specialanpassade lokaler för gymnasieutbildningar inom media och estetik och ska stå klar till hösten 2013.

Skolans nya huvudentré kommer att ligga vid en entréplats som vänder sig mot Drottninggatan.   Denna ingång kommer även att fungera som publikentré för besökare till
teater- och musikarrangemang. I de nya byggnadsdelarna kommer bl a att inrymmas  en stor och två mindre teatersalar samt matsal och bibliotek.  Lokalerna knyts samman av en ljus foajé som rymmer work areas för eleverna.