Nya Malmö Latin har öppnat!

Igår öppnades dörrarna för eleverna på Nya Malmö Latin! Gymnasieskolans nya lokaler inrymmer bland annat aula, food court, teatersalar, danssalar, bibliotek och specialanpassade undervisningsutrymmen.

Projektet började för vår del i januari 2011 med så kallade parallella uppdrag där vårt förslag valdes ut. Vi har utfört arbetet i nära samarbete med vår beställare Stadsfastigheter, med gymnasieförvaltning och skolledning och med många konsultkollegor. Arbetet har varit spännande och stimulerande men också svårt både med avseende på de speciella lokalbehoven och med tanke på den exponerade och viktiga platsen mitt i centrala Malmö.

En ambition har varit att de nybyggda lokalerna förutom att vara funktionella också skulle kännas moderna och stimulera den kreativa verksamhet de inrymmer. En annan har varit att skapa många utblickar mot den fina omgivande stadsmiljön genom stora fönster i flera olika väderstreck. Totalt omfattar projektet cirka 6000 m2 nybyggnad och ungefär lika mycket ombyggnad och anpassning i befintliga byggnader.