Nya certifierade kontrollansvariga på kontoret

Två av våra medarbetare har genomgått utbildning och klarat provet för kontrollansvarig. Ulf Helgesson och Ewa Pal kommer inom kort att vara certifierade och kan då åta sig uppdrag som kontrollansvariga.

Kontrollansvarig är ett begrepp som ersatte begreppet kvalitetsansvarig, då det infördes i plan- och bygglagen 2011.  Den kontrollansvarige har utökade arbetsuppgifter jämfört med den kvalitetsansvarige, behöver ha högre kompetens och måste vara certifierad. Det ska normalt finnas en eller flera kontrollansvariga då man utför åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller bygganmälan.  Mer om detta på Boverkets hemsida.

Eva och Ulf Studieresa Barcelona 2016

Eva och Ulf på kontorets studieresa till Barcelona, februari 2016