Ny sporthall i två plan på Borgarskolan

I veckans Sydsvenskan fanns en artikel om den sporthall i två plan, som vi projekterar åt Peab på uppdrag av Stadsfastigheter i Malmö.

Den befintliga sporthallen på Borgarskolan avses rivas, och planen är  att uppföra en ny byggnad på tomten med två sporthallar ovanpå varandra, med läktare i respektive hall.

Hallen ska användas i samarbete mellan gymnasieskolan och den grundskola som planeras uppföras i kvarteret, och utanför skoltid av fritidsförvaltningen.

Artikel SDS Bollhall Borgar

(Bilden är ett faksimil från Sydsvenskans hemsida.)