Ytterligare en bild på Nya Malmö latin

Flygbilden på Nya Malmö latin är klar. Den visar kvarteret från korsningen Amiralsgatan- Drottninggatan. Utöver de nya byggnaderna som kommer att byggas i hörnet av tomten mot brandkåren, visar den även ombyggnaden av den gamla skolgården och en tänkt tillbyggnad med danssalar intill den befintliga idrottshallen. Man kan även i denna bild skymta den takterrass med träd och sittplatser, som byggs ovanpå den nya skolrestaurangen.