Etta på Vellinge Kommuns ramavtalslista

Tilldelningsbeslut för ramavtal avseende husbyggnadsarkitekter i Vellinge Kommun har nu offentliggjorts. Vi är väldigt glada att konstatera att vi har tilldelats förstaplatsen på listan!

Åtta kontor hade lämnat anbud och tre har antagits. Upphandlingen avgjordes på referenser, samt på en genomförandebeskrivning av ett fiktivt förskoleprojekt. Nu väntar vi på att avtalsspärren på tio dagar ska passera innan avtal kan skrivas.

Vi vill passa på rikta ett stort tack till våra kunder som ställer upp och svarar på frågor vid referenstagning i upphandlingar!