Matrisgjuten betongfasad i Gyllins Trädgård

Sporthallen i  Gyllins Trädgård är under uppförande och fasaderna av  mönstergjutna betongelement håller på att monteras. Elementen har ett varierat mönster med släta och strukturerade ytor som åstadkommits med gummimatriser i formarna.

Sporthallen är en del av ett större projekt, som omfattar en 630 elevers skola, och en förskola för 200 barn .

Stadsfastigheter i Malmö är vår uppdragsgivare, byggentreprenör är Peab och elementet har levererats av A-betong.