Marklägenheter i Blentarp

Det område med marklägenheter vi har ritat åt AB Sjöbohem är snart färdigbyggt. Bostadsområdet är vackert beläget  i Blentarp på en höjd i landskapet i närheten av den gamla kyrkan och Blentarpsgården. Husen var ursprungligen planerade som seniorbostäder/trygghetsboende och har därför en hög tillgänglighet.

Foto från tomten, februari 2012.

Skalan, taklutningen och det röda teglet i fasaderna ansluter till äldre bebyggelse i byn.

Översikt över området samt illustration av husen. Området består av totalt 16 tvåor och treor. Varje hus har en egen trädgård med uteplats, omgärdad av bokhäckar.