Lomma kommuns pris för god byggnadskultur

Vi har tillsammans med byggherren CA-fastigheter fått årets Stadsbyggnadspris i Lomma, för renoveringen av arbetarlängorna Lomma Brohus. Byggnaderna är Q-märkta och vid renoveringen har vi försökt ta tillvara de gamla kvaliteterna.

Bilder och mer info om projektet

Artikel ur Lomma Aktuellt nr 1, mars 2011

Renoverade arbetarbostäder prisade

I år är det CA-fastigheter, Arkitektgruppen och Niklas Olsson som får utmärkelsen för god byggnadskultur. Renovering av arbetarbostäder på Brohus.
I bedömningsgruppens utlåtande står bland annat: ”I renoveringen har särskild varsamhet iakttagits i enlighet med kommunens kulturmiljöprogram och gällande detaljplan genom en skicklig balansgång mellan kraven på modern standard och kraven på bevarande. Den renoverade bebyggelsen kommer att utgöra ett värdefullt och levande inslag i Brohusmiljön
med sin blandning av ny och gammal bebyggelse.”

I år hade sex förslag kommit in varav ett i Bjärred. Lomma kommuns pris för god byggnadskultur instiftades 1993 och är till för att förstärka intresset hos allmänheten för god bebyggelsemiljö eller annan anlagd miljö i Lomma kommun. Priset kan delas ut till nybyggda, om- eller tillbyggda eller renoverade byggnader men även bebyggelsemiljö eller anlagd miljö, som byggts eller förändrats sedan priset senast delades ut. Priset syftar även till att premiera de arkitekter, landskapsarkitekter och fastighetsägare, som med det belönade objektet på ett förtjänstfullt sätt bidragit till en god utveckling av stads eller landskapsbilden i kommunen.