Lokstallarna i Helix

Renoveringen av Lokstallarna i Lund har tagits med i Lunds Kommuns skrift HELIX  2012 där de berättar om några av alla de spännande plan- och byggprojekt som är aktuella i Lunds kommun.

Intill Hardebergaspåret, i fastigheten Hardebergabanan5, har de gamla lokstallarna genomgått en omfattande restaurering och återuppbyggnad. Tåg trafikerade Hardebergaspåret fram till 1964 och 1996 revs spåren upp. Förfallet i byggnaderna från 1905 var långt gånget och det var i sista stund som byggherren Peter Dahlqvist engagerade sig i projektet och ombyggnadsarbeten inleddes 2011. Genom arkitekt Ulf Helgesson, på Arkitektgruppen i Malmö, har lokstallarna byggts om till lägenhetshotell. 33 rum har inretts, liksom restaurang, spa och konferensfaciliteter. Byggnadernas volymer och ursprungliga gestaltning har återskapats och mot gården har man kompletterat med en souterrängvåning. De stora portarna där loken tidigare körde ut har ersatts med glaspartier
in mot matsalen. Befintligt tegel har murats upp på nytt. Hotellet invigdes i augusti
2012. (Utdrag ur Helix)