Lars i ny roll på Arkitektgruppen

Från årsskiftet har Lars Karud överlåtit sin ägarandel i Arkitektgruppen till Niklas Olsson och Anna Maria Wendt. Lars kommer att arbeta vidare i företaget som anställd med det han tycker är roligast; projekten.

-Ett av målen för mig då jag erbjöd Anna Maria och Niklas att bli mina kompanjoner från årsskiftet 2011 var att på sikt kunna trappa ner eller avveckla mitt ägande och min anställning och samtidigt trygga en succession i företaget genom att Anna Maria och Niklas skulle få möjlighet att växa in i företagarrollen, berättade Lars på ett informationsmöte för personalen före jul. 

-Att Anna Maria och Niklas växt in i företagandet står klart, men någon nedtrappning för min del har inte blivit av, säger Lars, som nu ser en större chans till detta, då han släpper ansvaret som det innebär att vara egen företagare efter mer än 30 år.

Lars började på Arkitektgruppen sommaren 1979 som nyutexaminerad arkitekt. Efter några år som anställd gick han in som delägare 1987 och efter ytterligare några år blev han ensamägare till företaget vilket han drev i 14 år innan Anna Maria och Niklas blev delägare 2011.

Vi är glada att Lars väljer att fortsätta i sin yrkesroll som medarbetare på företaget, och tackar för hans insatser under den långa tid han suttit i ledningen.

Lars kommer driva vidare de projekt han är engagerad i på Arkitektgruppen, men har också ett privat projekt som han kommer att börja förverkliga under 2019; ett nytt sommarhus till familjen i Åhus.

Vi ser alla fram emot ett nytt år och fortsatt gott och trevligt samarbete med beställare och konsulter.