Konstnärlig utsmyckning, Södertorpsgården

Under hösten kom Södertorpsgårdens konstnärliga utsmyckningar på plats!  

Konstverken signerade Andreas Johansson och Adrián Espinós Ferrero är inte bara vackra att vila ögonen på, de skapar även igenkänning, identitet och ett rikare gemensamt rum för de boende. 

Konstnärerna, som båda är lokalt förankrande, har valts utifrån ett parallellt skissuppdrag som Södertorpsgården genomfört i samarbete med Konstnärscentrum Syd. 

Andreas Johansson har skapat konstverket som pryder uteplatsen framför Södertorpsgårdens senaste tillbyggnad. Han är utbildad på Malmös Konsthögskola och han sedan utbildningen både bott och verkat i Skåne. Andreas är känd för sina installationer och vi anser att han har gjort ett enastående jobb med metallen som på många sätt påminner om ett klippt papper. När belysningen kopplats in kan konstverket även upplevas kvälls och nattetid.  

Adrián Espinós Ferrero som skapat verket som löper runt väggarna på entréplan är utbildad på University of Fine Arts i Barcelona och på University of Fine Arts i Umeå men är sedan ett par år tillbaka bosatt och verksam i Malmö. I flertalet av hans verk skildras det dolda livet under havsytan – en sällsynt undervattensvärld i ständig förändring till följd av människans påverkan på klimatet, något vi tycker oss skymta i det verk som pryder väggarna på entréplan. Verket är detaljrikt och kan betraktas under lång tid.