Klartecken för Djupadalsskolan

Även vårt projekt Djupadalsskolan finns med på listan för gårdagens beviljade bygglov i Stadsbyggnadsnämnden.
Skolan, som ska stå klar vårterminen 2021, kommer att ha kapacitet för 570 elever.
Ombyggnadsprojektet omfattar både ny- om- och tillbyggnader, samt en helt ny skolgård med bl a multiplan, klätterställningar och läktare.
Beställare för projektet är Stadsfastigheter i Malmö.