Invigning av Tingdammskolan

 

 Nu är Tingdammsskolan i Oxie invigd och ca 500 elever i årskurs F till 6 kunde efter sommarlovet börja i nya lokaler.

Tingdammsskolan består av en nybyggd huvudbyggnad på 5880 kvm och idrottshall på drygt 1200 kvm samt ombyggda lokaler för förskoleklassen. Huvudbyggnaden innehåller förutom undervisningslokaler som basrum, musiksal, slöjdsalar även storkök, matsal, bibliotek och personalutrymmen.

Arkitektgruppen har arbetat med projektet från skisstadiet fram till färdig projektering. Beställare är Stadsfastigheter i Malmö.

Fler bilder på projektet hittar ni här.