Invigning av Soltofta

Denna vecka var det invigning av Soltofta i Husie.
Soltofta är en nybyggnad av demensboende med 72 lägenheter samt administrationslokaler.
Byggnaden är formad som en åtta, där lägenheterna är grupperade runt två innergårdar som delas av med en ”servicedel” med allrum, tvättutrymmen mm.
Tanken med innergårdarna är att de ska erbjuda en inspirerande och trygg miljö för de boende att vistas i och att se ut över. Passagerna som förbinder lägenheterna är ensidiga och uppglasade mot gårdarna med svängda glasfasader, vilket ger en bra utblick och utrymme att röra sig i. Mellan lägenheterna finns det infällda sittplatser som ska inbjuda till vila och samvaro.
Mycket arbete har lagts på utformningen av de enskilda lägenheterna, för att optimera planlösningen av både tillgänglighetsskäl och trivsel.Badrummen har specialinredning som är elektriskt höj- och sänkbar.
På översta plan ligger kontorsutrymmen för stadsdelens sociala hemtjänst, hemsjukvård och rehab.