Invigning av Lövestad Skola

I fredags invigdes Lövestad Skola och den intilliggande Östra Färshallen. Projektet omfattar en renovering och ombyggnad av hela den gamla skolan från 50-talet och en ny sporthall. Den gamla gymnastiksalen har byggts om till fritidsgård och förskola, storköket har genomgått en total ombyggnad och man har inrättat ett meröppet bibliotek på skolan. Detta innebär att det är öppet för allmänheten att gå in och låna böcker även när skolan är stängd, genom ett tagsystem och låneautomater.

Invigningsceremonin hölls i den nya sporthallen, med tal och bandklippning. Händelsen uppmärksammades  i Skånska Dagbladet under rubriken Fullsatt invigningsfest i byn och  i Lokaltidningen kunde man läsa denna artikel.

Vi har i detta projekt gjort förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Entreprenaden har utförts av Knut Edstrand Byggnads AB och beställare var AB Sjöbohem.

Lövestad Skola InvigningLövestad Skola- Östra Färshallen