Interiörer från Nya Malmö latin i 3d

Utbildningsförvaltningen har nu lagt ut de 3-d-panorama som har gjorts på interiörer på Nya Malmö latin på skolans hemsida. I bilderna kan man snurra 360 grader och se huvudentrén, aulan, food courten och takterrassen ovanför matsalen.

Interiörbild från huvudentrén (stillbild från 3d-panorama)

Skolans food court (stillbild från 3d-panorama)