Hästhagens Sporthall under uppförande

De sista prefabricerade betongelementen håller på att lyftas på plats på bygget av Hästhagens Sporthall vid Regementsgatan i Malmö.

Anläggningen innehåller två stycken fullstora sporthallar, placerade ovanpå varandra.  Betongbalkarna som bär bjälklaget till den övre hallen är 1,8m höga. Byggnaden kommer att kläs med platsmurat tegel. Själva hallarna ligger i en sluten volym som öppnar upp sig mot Regementsgatan med stora fönsterpartier. Mot söder ansluter en lägre byggnadsdel med omklädningsrum och foajé.

Hallarna ska användas av de intilliggande skolorna Malmö Borgarskola och den nya Fågelbacksskolan, samt av Fritidsförvaltningen utanför skoltid.