Förvaltningsrättens dom: Upphandling i Hässleholm måste göras om

Före sommaren lämnade vi in en överklagan till förvaltningsrätten avseende upphandlingen av ramavtal för arkitekter i Hässleholms Kommun.

Kommunen hade i sin utvärderingsmodell valt att på alla anbud obligatoriskt lägga på kostnader för restid och reslängd, beroende på var anbudsgivarens kontor befinner sig. I och med detta stred upphandlingen mot LOU och principerna för likabehandling och ickediskriminering. Kostnadspåslagen var stora och omöjliggjorde i praktiken för kontor på längre avstånd från Hässleholm att kunna få ett ramavtal. Ingen hänsyn togs till att det enskilda företaget skulle kunna lösa avståndsproblemet, genom att tex arbeta på tåget eller anställa en lokalt baserad arkitekt.

Förvaltningsrätten dom har nu kommit. De bifaller vårt yrkande och begär att upphandlingen ska göras om. Då vårt mål med överklagan främst var att säkerställa att ovanstående förfarande inte upprepas i andra upphandlingar, är vi tacksamma för detta beslut .