Första spadtaget på skolan i Hjärup

Bygget av Uppåkraskolan  i Hjärup har dragit i gång – första spadtaget togs den 18 mars.

Byggnaderna omfattar 8700 kvm och är i två plan med en tillhörande fullskalig idrottshall. Skolan kommer ha elever från förskoleklass upp till årskurs 6.

Vi har arbetat med skolan från den första skissen sommaren 2015.  Först med att ta fram programhandlingar, bygglovshandlingar och FFU för totalentreprenad åt fastighetsbolaget Hemsö och Staffanstorps Kommun. Vi har sedan fått förtroendet av  byggentreprenören Skanska att arbeta vidare med bygghandlingarna på projektet.