Förberedelser för bygget vid Latinskolan

Byggnaderna i hörnet av tomten på Latinskolan är nu rivna och schaktning och spontning är i full gång. För att effektivisera byggprocessen har man valt att göra detta i rivningsentreprenaden, så att det är förberett när bygget av den nya skolan startar i mars.