Finalist Stadsbyggnadspriset

Vi är väldigt glada att kunna meddela att vårt projekt Hästhagens sporthall blivit nominerat till en av tre finalister till Stadsbyggnadspriset i Malmö 2019. Vinnare kommer offentliggöras på Stadsbyggandets dag nästa vecka.

Mer information om nomineringarna till Stadsbyggnadspriset på Malmö stads hemsida.

Juryns motivering: 
”Genom den till platsen välanpassade volymhanteringen och de sinnligt mönstermurade tegelfasaderna, har kvarteret Excellensen fått en stabil lagspelare med en samtida spelstil. Det snillrika greppet att stapla de två idrottshallarna ovanpå varandra möter Malmöbornas växande behov, samtidigt som kvarterets friytor och uppväxta träd har värnats. Projektet visar en generositet mot den omgivande staden genom ansträngningarna att sänka ner hallarna, sätta fönsterpartier i gatuplan och skapa platsbildningar som bjuder in till lek och fysisk aktivitet. Med beständiga material och hög kvalitet i utförandet har Hästhagens sporthall goda förutsättningar att användas av många, älskas länge och åldras med skönhet och värdighet.”