Fågelbacksskolans invigning

Ytterligare ett av våra skolprojekt har invigts, då bandet klipptes på Fågelbacksskolan i Malmö idag.
Detta projekt har gått från skiss till färdig byggnad på mindre än 2,5 år. Skolan, som är dimensionerad för 630 elever i åk 7-9, har byggts mitt i stan på Borgarskolans tidigare parkering.
Mot gatan har skolan en klassisk tegelfasad som ansluter till den gamla skolans funkis, inne på skolgården finner man en ellips i tre våningar med glasfasader inspirerade av Death Star.

Vid invigningen talade bland annat grundskoledirektör Anders Malmquist, rektor Ulf Mazetti och kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Fågelbacksskolan är planerad att vara en central skola med upptagningsområde från hela staden. Under de första åren kommer den dock att hysa eleverna från bl a Slottstadens skola medan deras skolbyggnader renoveras och byggs till, vilket är ett annat projekt som vi arbetar med.