En arkitektpraktikants reflektioner

I höstas gjorde Elin Karud praktik hos oss och i samband med detta skrev hon en text i dagboksform om sin tid på kontoret.  Vi får följa arbetsgången, förväntningar, idéer, jämförelsen med skolvärlden och mycket mer.

Ta del av Elins text här!
Reflektioner från min tid som praktikant

Elin Karud3