Bygglov för nya vindslägenheter

Nu har bygglov beviljats för två olika projekt med vindslägenheter!
Det är fastigheten Banvakten 1 i Lund med 14 lägenheter à 35 m2
samt fastigheten Kornet 6 i Malmö med 4 lägenheter à 35 m2.