Skolbygget tar form i Hjärup

Bygget av Uppåkraskolan  i Hjärup är i full gång! Byggnaderna omfattar 8700 kvm och är i två plan med en tillhörande fullskalig idrottshall.

Vi har arbetat med skolan från den första skissen sommaren 2015.  Först med att ta fram programhandlingar, bygglovshandlingar och FFU för totalentreprenad åt fastighetsbolaget Hemsö och Staffanstorps Kommun. Vi har sedan fått förtroendet av  byggentreprenören Skanska att arbeta vidare med bygghandlingarna på projektet.