Aulaläktare monterade

De prefabricerade läktarelementen i aulan på Nya Malmö latinskola är nu på plats. Hålen i elementen har ingjutningsramar för ventilationsdon, då utrymmet under läktaren kommer att fungera som en tryckkkammare. Aulan har plats för 350 personer och kommer att vara utrustad som en teatersal, med en stor scen och motorstyrt råsystem.

Vi tackar platschefen på Nimab för den fina bilden.

Foto: Bengt Cederqvist