Arkitektgruppen ökar ledningen

Arkitektgruppen i Malmö AB får ytterligare två delägare; arkitekterna Niklas Olsson och Anna Maria Wendt.

Båda är sedan många år anställda i bolaget och tillsammans äger vi tre nu bolaget till lika delar. I övrigt fungerar det som tidigare och Lars Karud fortsätter att vara VD i företaget.

Genom denna ägarförändring tryggar vi en fortsatt stabil och kontinuerlig utveckling för personal och kunder.

Vi ser alla fram emot ett fortsatt gott samarbete!