SOFIELUNDSSKOLAN, MALMÖ

Ett stort om- och tillbyggnadsprojekt av en skola från femtiotalet. Skolan var när den byggdes en av Nordens största, och drogs med stora problem i form av skadegörelse och bråk. För att lösa detta, revs en del av skolan och verksamheten koncentrerades kring en gemensam skolgård. Lokalerna har planerats utifrån ett modernt pedagogiskt tankesätt.

Resultatet har blivit en mycket lugnare miljö som eleverna är varsamma om och stolta över. Elevernas studielust har ökat och samtalstonen på skolan har blivit vänligare.

  • Om-och tillbyggnad
  • Skola för 350 elever F-9
  • Fritidsgård
  • 12680 m2
  • > 100milj kr

Skolan invigdes 2011.

Uppdragsgivare: Stadsfastigheter Malmö (ramavtal)