MÖLLEDALSSKOLAN, MALMÖ

Grundskola F-9 för 750 elever, samt grundsärskola för 70 elever, totalt c:a 14000 m2 BTA.

Omprojektering av Transairs gamla flygplanshangar till en skola, på den plats som en gång i tiden var Bulltofta flygplats.

Av tekniska skäl föreslås hangaren rivas och återuppföras med fasader som ansluter till de ursprungliga och återmontering av de karaktäristiska stålpelarna och balkarna. Byggnadens volym och silhuett bevaras, med undantag för ett torg som skär igenom hangaren för att släppa in ljus till skollokalerna. Intill uppförs en nybyggnad i C-form. Byggnaderna kopplas ihop med passager på plan 2.

Projektet avsågs vara färdigställt 2022, men är för närvarande stoppat.

Uppdragsgivare är Stadsfastigheter i Malmö.