LJUNGENSKOLAN, FURULUND

Ett om- och tillbyggnadsprojekt där några av de främsta utmaningarna var att:

  • Skapa ett centralt och välkomnande mediatek som blir en samlande punkt för alla elever.
  • Ordna ändamålsenliga undervisningslokaler med bra dagsljusinfall och god kontakt ut mot intilliggande naturtomt.
  • Skapa funktionella och modena lokaler för administration och skolledning.
  • Skapa en ny matsal och storkök som även kan användas för andra ändamål utanför skoltid.
  • Fastighetsunderhåll in- och utvändigt samt energibesparande åtgärder för bef byggnad.
  • 1.360 m2 nybyggnad,
  • Projektkostnad c:a 28,5 milj kr.
  • Tillbyggnad förskola för 230 elever i åk F-3
  • Ombyggnad av bef. skollokaler
  • Ny matsalsbyggnad och storkök

Etapp 1 taget i bruk ht -12

Uppdragsgivare 1: Kävlinge Kommun (ramavtal)

Uppdragsgivare 2: Rekab AB