Archive for Projekt på gång

Matrisgjuten betongfasad i Gyllins Trädgård

Matrisgjuten betongfasad i Gyllins Trädgård

Sporthallen i  Gyllins Trädgård är under uppförande och fasaderna av  mönstergjutna betongelement håller på att monteras. Elementen har ett varierat mönster med släta och strukturerade ytor som åstadkommits med gummimatriser i formarna. Sporthallen är en del av ett större projekt, som omfattar en 630 elevers…

Continue reading →

Överlämning av Omtankens hus i Höllviken

Överlämning av Omtankens hus i Höllviken

Nu är Omtankens Hus klart och idag var vi inbjudna till en ceremoni där Skanska lämnade över projektet till Vellinge kommun och Näsets Läkargrupp. Det har blivit ett riktigt lyckat projekt bedyrade alla talare och dessutom har både tidplan och budget hållits. Omtankens Hus är…

Continue reading →

Omtankens Hus håller på att färdigställas

Omtankens Hus håller på att färdigställas

Hundratals nya bostäder när Höllvikens Centrum växer kan vi läsa i dagens Sydsvenskan. Byggnaden på bilden är Omtankens Hus, som vi ritat åt Vellinge kommun. Byggnaden håller på att uppföras på Kronodalsområdet intill Toppengallerian i Höllviken och ska stå klart för inflyttning i maj i…

Continue reading →

Nytt förskoleprojekt i Löddeköpinge

Nytt förskoleprojekt i Löddeköpinge

Nu rivs Tolvåkers förskola i Lödde, kan man läsa i dagens Sydsvenskan. I våras evakuerades barnen från den gamla förskolan i Löddeköpinge och flyttades till paviljonger på parkeringen intill. Förskolebyggnaden från 70-talet var mögelskadad och barnen har nu fått hjälpa till att påbörja rivningen. Vi…

Continue reading →

Färdiga fasader på Fågelbacksskolan

Färdiga fasader på Fågelbacksskolan

Ställningarna på Fågelbacksskolan i Malmö har börjat tas ner, då fasaderna snart är klara. Byggnaden, som under projekteringen först gick under namnet Borgar Young och sedan Excellensens Skola, har passats in på den före detta parkeringen till Malmö Borgarskola. Mot Katolska Kyrkan reser sig nu…

Continue reading →

Invigning av Soltofta

Invigning av Soltofta

Denna vecka var det invigning av Soltofta i Husie. Soltofta är en nybyggnad av demensboende med 72 lägenheter samt administrationslokaler. Byggnaden är formad som en åtta, där lägenheterna är grupperade runt två innergårdar som delas av med en “servicedel” med allrum, tvättutrymmen mm. Tanken med…

Continue reading →

Ombyggnad av Rosengårdskolan färdig

Ombyggnad av Rosengårdskolan färdig

Efter tre år är äntligen ombyggnaden av Rosengårdsskolan färdig. Personalen är i färd med att flytta in i den sista etappen och eleverna börjar på måndag. Det som från början var tänkt som en mindre lokalanpassning med bla nya kapprum och fritidslokaler växte under projekteringen…

Continue reading →

Bygglov för ny 7-9-skola vid Borgarskolan

Bygglov för ny 7-9-skola vid Borgarskolan

Gårdagens stadsbyggnadsnämnd i Malmö beviljade bygglov för en ny skola för 630 elever i årskurs 7-9.  Skolan kommer att ligga på den yta som idag används som parkeringsplats mellan Borgarskolan och Katolska Kyrkan i kvarteret Excellensen 2. Skolan består av två byggnadsvolymer; en strikt rak…

Continue reading →

Ny sporthall i två plan på Borgarskolan

Ny sporthall i två plan på Borgarskolan

I veckans Sydsvenskan fanns en artikel om den sporthall i två plan, som vi projekterar åt Peab på uppdrag av Stadsfastigheter i Malmö. Den befintliga sporthallen på Borgarskolan avses rivas, och planen är  att uppföra en ny byggnad på tomten med två sporthallar ovanpå varandra,…

Continue reading →

Uppåkraskolan under färdigställande

Uppåkraskolan under färdigställande

Uppåkraskolan i Hjärup är under färdigställande och kommer att vara redo att tas i bruk till höstterminen 2016. Projektet är en skola för 500 elever F-6 (F-9) samt en sporthall i direkt anslutning till skolbyggnaderna. Vi har  i detta projekt tagit fram alla ritningar från…

Continue reading →

Page 1 of 5 1 2 3 4 5